Firma/Poslodavac

Novotel Sarajevo Bristol
Broj aktivnih oglasa: 0/6
Kreirana: 06.10.2023.
Puni naziv: Grand hotel Bristol D.O.O.
Adresa: Fra Filpa Lastrića 2
Poštanski broj: 33
JIB/PDV: 4200580720009 / 4200580720009

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000