Firma/Poslodavac

Park Group Dubai
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 23.02.2024.
Puni naziv: Park Group Dubai
Adresa: Abadžiluk 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202688240006 / -

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000