Firma/Poslodavac

PERO baucentar
Broj aktivnih oglasa: 0/6
Kreirana: 09.08.2023.
Puni naziv: PERO Zenica d.o.o.
Adresa: Sarajevsa 97
Poštanski broj: 72000
JIB/PDV: 4218026030005 / 218026030005

Opis poslodavca

Sve za gradnju i uređenje doma i vrta u prodajnim centrima Zenica, Vareš, Jajce, Maglaj, Mostar i Neum
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000