Firma/Poslodavac

Premium Osiguranje
Broj aktivnih oglasa: 1/7
Kreirana: 03.10.2023.
Puni naziv: Premium Osiguranje d.o.o.
Adresa: Ulica Mladena Stojanovića broj 111
Poštanski broj: 78000
JIB/PDV: 4404327520006 / -

Opis poslodavca

Premium osiguranje je najbrže rastuće osiguravajuće društvo u Bosni i Hercegovini sa preko 130 zaposlenih i 70 poslovnica širom zemlje. Koncept svog poslovanja baziralismo na stvaranju zajednice zadovoljnih klijenata, sa iskrenim i otvorenim pristupom prema svakom pojedincu. Inovativnim pristupom, razumijevanjem potreba i spremnošću na stalne promjene, želimo da pružamo vrhunsku uslugu našim osiguranicima.
Posebno smo ponosni na činjenicu da osnovnu funkciju osiguranja, zaštitu prava osiguranika, ispunjavamo efikasno i u tom segmentu poslovanja smo jedan od lidera na tržištu osiguranja u zemlji.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000