Firma/Poslodavac

Radius
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 12.12.2023.
Puni naziv: Radius d.o.o. Zenica
Adresa: Dr Adolfa Goldbergera 9
Poštanski broj: 72000
JIB/PDV: 4218019920003 / 218019920003

Opis poslodavca

Radius d.o.o. je računovodstvena agencija sa kancelarijama u Sarajevu i Zenici. Naša misija je pružanje vrhunskih računovodstvenih i finansijskih usluga koje doprinose uspjehu i rastu naših klijenata. Mi smo više od računovođa; mi smo pouzdani savjetnici i partneri u poslovanju.

U Radiusu težimo ka izvrsnosti kroz kontinuirani profesionalni razvoj i usvajanje najnovijih industrijskih praksi. Naše radno okruženje je dinamično sa naglaskom na međusobnu podršku, gdje se cijene inovacije i kreativna rješenja. Naš tim broji preko 20 zaposlenih gdje svaki član našeg tima ima priliku da doprinese, uči i raste zajedno sa nama.

Vrjednujemo integritet, transparentnost i posvećenost, i težimo da stvorimo kulturu u kojoj se svaki zaposleni osjeća vrednovano. Sa preko 150 klijenata iz različitih sektora naši zaposleni imaju priliku da rade na raznovrsnim i izazovnim projektima, što omogućava bogato profesionalno iskustvo.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000