Firma/Poslodavac

Sarajevski kiseljak
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 09.10.2023.
Puni naziv: Sarajevski kiseljak d.o.o.
Adresa: Kraljice mira 7
Poštanski broj: 71250
JIB/PDV: 4236097460009 / 236097460009

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000