Firma/Poslodavac

Sarajevski otvoreni centar
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 04.07.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Podgaj 14, 71 000 Sarajevo
Poštanski broj: -
JIB/PDV: - / -
Website: https://soc.ba/

Opis poslodavca

SOC radi na unapređivanju ljudskih prava, posebno položaja i ljudskih prava LGBTI osoba i žena u Bosni i Hercegovini, i to interpretacijom, predstavljanjem i zastupanjem autentičnih iskustava osoba koje trpe kršenja ljudskih prava i neravnopravan položaj te zagovaranjem pravnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjena u svim oblastima života.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000