Firma/Poslodavac

Skuter
Broj aktivnih oglasa: 1/3
Kreirana: 26.07.2023.
Puni naziv: Skuter d.o.o.
Adresa: Put Zivota bb
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200844300003 / 200844300003

Opis poslodavca

Uvoz i distribucija
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000