Firma/Poslodavac

Spanish Market
Broj aktivnih oglasa: 0/7
Kreirana: 06.09.2023.
Puni naziv: Spanish Market d.o.o.
Adresa: Bojnička 44
Poštanski broj: 33760902
JIB/PDV: 200093060001 / 4200093060001

Opis poslodavca

Distribucija roba siroke potrosnje
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000