Firma/Poslodavac

Bellona
Broj aktivnih oglasa: 2/10
Kreirana: 13.10.2023.
Puni naziv: Gradiz d.o.o. Salon namještaja Bellona
Adresa: HALIDA KAJTAZA 1
Poštanski broj: 71
JIB/PDV: 4200153570004 / 4200153570004

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000