Firma/Poslodavac

Bloom
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 12.10.2023.
Puni naziv: Bloom
Adresa: Nalina 16
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201511610001 / 201511610001

Opis poslodavca

Privatna predškolska ustanova Bloom
Privatna osnovna škola Bloom
Privatna internacionalna gimnazija Bloom
Oglasi ovog poslodavca (2)
Istekao 14.05.2024.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000