Firma/Poslodavac

Bloom
Broj aktivnih oglasa: 1/4
Kreirana: 12.10.2023.
Puni naziv: Bloom
Adresa: Nalina 16
Poštanski broj: 387
JIB/PDV: 4201511610001 / 4201511610001

Opis poslodavca

Privatna predškolska ustanova Bloom
Privatna osnovna škola Bloom
Privatna internacionalna gimnazija Bloom
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000