Firma/Poslodavac

Garden City Hotel
Broj aktivnih oglasa: 0/8
Kreirana: 07.08.2023.
Puni naziv: Garden City Hotel Konjic d.o.o.
Adresa: Trbića Polje do broja 158
Poštanski broj: 88400
JIB/PDV: 4227828860002 / 227828860002

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000