Firma/Poslodavac

Namještaj Viva
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 05.06.2023.
Puni naziv: Namještaj Viva d.o.o.
Adresa: Safeta Zajke 238
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 42023802000 / -
Website: -

Opis poslodavca

Trgovina na na malo
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000