Firma/Poslodavac

OSB HR & Recruiting Services
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 07.08.2023.
Puni naziv: OSB HR & Recruiting Services d.o.o.
Adresa: Vrazova 16/1
Poštanski broj: 387
JIB/PDV: 4201284610008 / 4201284610008
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000