Firma/Poslodavac

Prevent
Broj aktivnih oglasa: 0/13
Kreirana: 05.10.2023.
Puni naziv: Prevent
Adresa: Bulevar Mese Selimovica 16
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4203016510001 / 203016510001

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000