Firma/Poslodavac

RCB Nanotehnologija
Broj aktivnih oglasa: 0/27
Kreirana: 08.06.2023.
Puni naziv: RCB Nanotehnologija d.o.o.
Adresa: Igmanska b.b.
Poštanski broj: 71320
JIB/PDV: 42028024700 / -

Opis poslodavca

RCB Nanotehnologija je kompanija koja se preko svoje patentirane tehnologije bavi proizvodnjom i vraćanjem visokokvalitetnog Carbon Blacka u proizvodni ciklus.
Oglasi ovog poslodavca (24)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000