Firma/Poslodavac

Perutnina Ptuj
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 31.01.2024.
Puni naziv: Perutnina Ptuj BH d.o.o.
Adresa: Potkrajska bb
Poštanski broj: 71370
JIB/PDV: 4200929390001 / 200929390001

Opis poslodavca

Proizvodnja  prirodnih, zdravih i ukusnih proizvoda mesa i mesnih prerađevina, uz najviše
standarde kvalitete, sljedivosti, sigurnosti i zaštite okoliša, naša je osnovna i primarna
djelatnost.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000