Firma/Poslodavac

USZ Dom Familia
Broj aktivnih oglasa: 1/24
Kreirana: 20.06.2023.
Puni naziv: Ustanova socijalne zaštite-Dom za njegu i smještaj starijih i nemoćnih lica Familia
Adresa: Briješće polje 4
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202608230005 / -

Opis poslodavca

Naša misija je da osobama trećeg životnog doba i bolesnim osobama pruža adekvatan smještaj, medicinsku njegu i rehabilitaciju.
Oglasi ovog poslodavca (20)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000