Firma/Poslodavac

Pino Nature
Broj aktivnih oglasa: 2/16
Kreirana: 08.06.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Trebević - Ravne 1
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 42001334600 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000