Firma/Poslodavac

AL THANI
Broj aktivnih oglasa: 0/6
Kreirana: 04.07.2023.
Puni naziv: AL THANI d.o.o. Sarajevo
Adresa: Milana Preloga 12 A
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202292500005 / 202292500005
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000